• เนื้อหาของบทเรียนมีรายละเอียดสมบูรณ์และครอบคลุมตามคำอธิบายรายวิชา มีความเหมาะสมสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องของทฤษฎีของเทวินิน โดยในบทเรียนมีตัวอย่างแสดงหลักการและวิธีการคำนวณได้อย่างละเอียด พร้อมมีใบงานการทดลองในการปฏิบัติเพิ่มทักษะและความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
    ทั้งนี้ครูผู้สอนท่านอื่น ๆ ในรายวิชานี้ยังสามารถนำบทเรียนนี้เป็นสื่อการสอนได้อีกด้วย จึงเป็นผลงานที่ประโยชน์ต่อการศึกษาทางสาขาวิชาไฟฟ้า

  • มีตัวอย่างวิธีทำหลากหลายทำให้ประยุกต์การคำนวณได้ง่าย

  • ส่งความเห็นที่ สุริยันต์ รักพวก ยกเลิกการตอบ

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *