» บทเรียนออนไลน์

สัปดาห์ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน ใบเนื้อหา แบบฝึกหัด ใบงา … Continue reading หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

สัปดาห์ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน ใบเนื้อหา แบบฝึกหัด ใบงา … Continue reading หน่วยที่ 2 กฎของโอห์ม กำลังงานและพลังงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน ใบเนื้อหา แบบฝึกหัด ใบงานการทดลอง แบบ … Continue reading หน่วยที่ 8 การแปลงการต่อตัวต้านทานแบบวาย-เดลตา